Samlefil, Det faste utvalet for plansaker 03/16 (PDF, 18 MB), torsdag 18.02.16 kl.17.00. Rådhuset, 4.etg.

Samlefil, Formannskapet 03/16 (PDF, 8 MB), torsdag 18.02.16 kl. 17.00. Rådhuset, 4.etg. 

Samelfil, Klagenemnda 01/16 (PDF, 2 MB), torsdag 18.02.16. kl. 17.00. Rådhuset, 4.etg.

Du kan og lese kommunale dokument under fana Lokaldemokrati

No kjem miljøstasjonen til deg, slik at du lett kan levere miljøfarleg avfall nær der du bur.

Tid og stad:
15. mars: Langevåg, ved bensinstasjon,  15.30 - 17.30
15. mars: Eidsnes, Spar, 18.00 - 20.00

Informasjonsbrosjyre (PDF, 3 MB)

Samlefil, Kommunestyret 01/16 (PDF, 14 MB), tors. 11.02.16. Sula U-skule kl. 18.00.

Møteprotokoll Formannskapet 02/16 (PDF, 205 kB)

Du kan og lese kommunale dokument under fana Lokaldemokrati 
 

Som vanleg kan du sjå kommunestyremøtet på web-TV, anten direkte eller i opptak. Trykk på Kommune-TV i fana øvst på heimesida.

Forhandlingsutvala frå dei ti deltakarkommunane i prosjektet Regionkommune Sunnmøre møtte måndag 8.februar til det første av i alt fire planlagte forhandlingsmøter. Formålet med forhandlingane er å kome fram til eit omforeint utkast til intensjonsavtale for ein ny kommune på nordre Sunnmøre, og arbeidet skal vere avslutta til påske.  

Oppvekstportalen, der ein søker om plass i sfo og barnehage er no oppe og går igjen for dei som skal søkje ny plass.

Søknadsfrist for hovedopptak i barnehage er utvida til 15.mars 2016.

Dersom du skal endre på noverande plass, ber vi om at du kontakter Jeanette Reiten på epost: jeanette.reiten@sula.kommune.no

Sula kommune har midlar til disposisjon for prosjekt/tiltak der slike kriterium er oppfylt:

  1. Aktivitetar og prosjekt retta mot lokale maritime føremål (t.d. ivaretaking av kystkultur, sjøbruk, formidling eller opplæring innan føremålet, museal verksemd).
  2. Utvikling/etablering  av lag/organisasjonar med maritime verksemd som føremål
  3. Søknadar som involverer barn og unge er prioritert
  4. Kommersielle tiltak/prosjekt blir ikkje stetta.
Søre Sula

Plan, eigedom og tekniske tenester har 2 ledige ingeniørstillingar, med arbeidsområde VVA og oppmåling. 

Stillingsannonse finn du under Stilling ledig.

Søknadsfrist 21. februar.

Detaljregulering for avløpsreinseanlegg på Sunde i Sula kommune. (PDF, 354 kB)

Innspel til planarbeidet kan sendast til Asplan Viak AS, Enenveien 2a, 6416 Molde, eller til epostadresse molde@asplanviak.no  innan 4. mars 2016.

Spørsmål om reguleringsarbeidet kan rettast til Yngvild Meinseth, tlf 92685560, yngvild.meinseth@asplanviak.no  eller til Terje Havnegjerde, tlf 70199100, terje.havnegjerde@sula.kommune.no  

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
   

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk

Kontaktinformasjon

Sula kommune
Sloghaugvegen 13 Postboks 280
6039 Langevåg
Telefon
: 70 19 91 00

Beredskap
: Legevakt: 116117 (lokalt nummer 70193666)
(BeredskapTlf03)
: Teknisk vakt: 90050777
Org.nr.
: 964980543
(Kontonr)
: 3910.51.86499.
(Kommunenr)
: 1531
Opningstid
: 08.00 - 15.30
Levert av ACOS AS
Rådmann Leon Aurdal      Ordførar Jim Arve Røssevoll      Feil på sida eller andre tilbakemeldingar? Kontakt oss her