Kva blir nytt for innbyggarane
På «Min helse» på helsenorge.no kan innbyggaren finne oversikt over alle fastlegar i landet og også foreta bytte av fastlege. Den viktigaste endringa no er at denne løysinga blir ny, og vil innehalde betre informasjon om fastlegen og fastlegekontoret.

Ikkje mulig å bytte fastlege ved overgang til ny løysning
I samband med overgang til ny løysning, vil dei fleste tenestene være utilgjengelge frå og med onsdag 1. juni og til og med søndag 05. juni

Meir informasjon om fastlegeordninga og bytte av fastlege: www.helsenorge.no/fastlege

Mitt Sula

Sula kommune sin handlingsplan for rusmiddelarbeid 2016-2020 er no endeleg vedteken. 

Visjon: Tryggleik og tilhøyre utan misbruk av rusmiddel

Planen kan du lese her (PDF, 761 kB).

Samlefil, Fagutvalet for oppvekst nr. 4/16 (PDF, 8 MB). Tysdag 31.05.16. Rådhuset, 4.etg kl. 18.00. (Befaring på bygget etter den vidaregåande skulen for dei som ønskjer det mellom kl. 17.30-17.50)

Samlefil, Fagutvalet for teknisk området nr. 4/16. (PDF, 6 MB) Onsdag 01.06.16. Rådhuset 1.etg. kl. 18.00 (Synfaring av kommunale vegar kl. 16.00. Frammøte på rådhuset for felles avreise)

Samlefil Fagutvalet for kultur og folkehelse nr. 4/16 (PDF, 5 MB). Onsdag 01.06.16. Rådhuset 4.etg. kl. 18.00

Samlefil Fagutvalet for helse og sosial nr. 4/16. (PDF, 7 MB) Torsdag 02.06.16. Rådhuset 4.etg. kl. 18.00

Du kan også lese kommunale møtedokument under fana Lokaldemokrati.

Samlefil Formannskapet nr. 8/16. (PDF, 10 MB) Tysdag 24.mai kl. 18.00. Rådhuset, 4.etg. 

Samlefil Det faste utvalet for plansaker nr. 8/16. (PDF, 22 MB)Tysdag 24.mai kl. 17.00. Rådhuset 4.etg.

Tilleggssak 077/16 - Gnr 109 bnr 89 - Eksild Midtgaard - Søknad om løyve til ombygging av bustad. Dispensasjon. (PDF, 4 MB)

(NB! Oppmøte for synfaring på Eikrem kl. 16.00 i krysset mellom Vikevegen og Eikremsvegen)

 

Samlefil Kommunestyret nr. 4/16. (PDF, 20 MB) Torsdag 26.mai kl. 18.00. Sula - ungdomsskule.

Kommunestyremøtet vert overført direkte på web-tv, sjå eigen fane under Kommune-TV

Ein kan også lese kommunale dokument under fana Lokaldemokrati.

Sula kommune kjem til å gjere lekkasjesøk på vassleidningsnettet frå no og ca. ut juni månad. Det vil i hovudsak skje på nattetid frå kl. 24 til ca. 06 om morgonen.

Vatnet kan bli avstengt i periodar på inntil 15 minutt. Arbeidet kan føre til noko misfarging av vatnet, det er normalt i samband med slusemanøvrering.

I all hovudsak vil arbeidet vere konsentrert om Indre Sula på strekninga Veibust til Mauseidvåg, men det vil også bli noko aktivitet i  området Holen, Vågneset/Salen samt Langevåg.

Fyllingvegen vert stengt for gjennomkøyring vest for Nymarkbakken barnehage frå tysdag morgon og til og med torsdag 26. mai.

Omkøyring vert skilta. 

Sula kommune skal første halvår 2016 velje meddommarar frå Sula som skal møte som meddommarar i lagmannsrett, tingrett og jordskifterett.

Vil du bli meddommar?

Medommarar skal vere vanlege kvinner og menn, men lovverket stiller nokre krav til kven som kan veljast. Den som skal vere meddommar må vere over 21 år, og under 70 år pr. 01.01.17.  Ein må snakke og forstå norsk, og det er krav til vandel. Vidare må du vere norsk eller nordisk statsborger, eller ha stått innført i folkeregisteret som busett i Noreg dei tre siste år, og bu i Sula. 

Skatteetaten

Anbefalt rapporteringsform for bedrifter med enkle skattemessige forhold

Sjå www.skatteetaten.no/testdegselv

Frist: 31. mai 2016 

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
   

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk

Kontaktinformasjon

Sula kommune
Sloghaugvegen 13 Postboks 280
6039 Langevåg
Telefon
: 70 19 91 00

Beredskap
: Legevakt: 116117 (lokalt nummer 70193666)
(BeredskapTlf03)
: Teknisk vakt: 90050777
Org.nr.
: 964980543
(Kontonr)
: 3910.51.86499.
(Kommunenr)
: 1531
Opningstid
: 08.00 - 15.30
Oppreisningsordninga for tidlegare barnevernsbarn
Levert av ACOS AS
Rådmann Leon Aurdal      Ordførar Jim Arve Røssevoll      Feil på sida eller andre tilbakemeldingar? Kontakt oss her