Mandag 10. august startar den ordinære førehandsrøystinga. I Sula kommune kan du førehandsrøyste i servicetorget på rådhuset måndag - fredag 08.00 - 15.30.

Utvida opningstid torsdag 10.09 og fredag 11.09 til 18.00.

Ta gjerne med valkortet ditt og hugs legitimasjon.

Du finn meir opplysningar om val i artikkelen Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2015 og på www.valg.no

Sula kommunestyre har i samband med kommunereforma vedtatt at kommunen skal greie ut to framtidsalternativ  - deltaking i ei storkommune på Nordre Sunnmøre eller å halde fram som eigen kommune. Rapportane frå dei to arbeida er no offentleggjort.

03.09   Samlefil for Fagutvalet for helse og sosial (PDF, 8 MB),  Rådhuset, møterom 4.etg kl. 18.00.

Du kan og lese kommunale dokument under fana Lokaldemokrati 

Mausavatnet

Sidan 22. juni har vi hatt ei avstemming liggande her på heimesida. Føremålet var å kåre Sula sitt mest attraktive friluftsområde, og området som vann skulle også vere utgangspunkt for bålsamtale med listetoppane og natt i naturen 5. 6. september.

Heile 9525 stemmer er talt, og Mausavatnet fekk 4628 av stemmene, noko som gir ein klar siger.
Vasset frilufts- og idrettspak kom på ein god 2. plass med 2464 stemmer. Sundsmyra og Vardane kiva om 3. plassen med høvesvis 1095 og 1078 stemmer.

  • Er du nyfiken på korleis du kan få eit enda betre forhold til barnet ditt?
  • Er du interessert i korleis du kan støtte og hjelpe barnet ditt til ei best mogleg utvikling?
  • Vil du vite korleis andre foreldre løyser vanlege utfordringar?
  • Har du lyst til å dele tankane og ideane dine med andre?
116117.jpg

 Frå 1. september vert det lettare å hugsa telefonnummeret til legevakta. Då kan du ringja det sekssifra telefonnummeret 116 117 for å koma til legevakta same kvar du er i Noreg.

 Du treng ikkje lenger vita kva legevakt du høyrer til. Same kvar i landet du er, kan du ringja 116 117 for å koma til legevakta. Dette er særleg nyttig viss du er på ferie eller reise, seier Grethe Øen ved helseavdelinga i Sula.

Nausthaugen

Det blir ledig ein bustad på Nausthaugen, Eidsnes. Bustaden inneheld stove m/kjøkken, eit soverom, bad og bod. Husleiga er for tida kr. 4900,- pr. månad ekskl. straum.

Bakketun er det ledig to bustader. Bustadane er på omlag 75 m2 og inneheld stove m/kjøkken, to soverom, bad og bod. Der er og carport til kvar bustad. Husleiga er for tida kr. 6900,- pr. månad ekskl. straum.

Ved Vågstunet i Mauseidvåg er det ledig to bustader. Bustadane er på ca 70 m2 og  inneheld stove, kjøkken, to soverom, bad og utebod og er klar for innflytting.  Husleiga her er for tida kr. 5200,- pr. månad ekskl. straum.

Samlefil for Formannskapet – fellesmøte med Giske formannskap (PDF, 328 kB), tys 25.08, Giske rådhus, kommunestyresalen, 12.00- 14.30
Samlefil for Formannskapet (PDF, 7 MB), tys 25.08 Rådhuset, møterom 4.etg., 16.00
Samlefil for Det faste utvalet for plansaker (PDF, 45 MB), tys 25.08 Rådhuset, møterom 4.etg., 16.00

Samlefil for valstyret (PDF, 111 kB), tys 25.08 Rådhuset, møterom 4.etg., 16.00
Samlefil for tillegginnkalling (PDF, 6 MB) omsorgsbustader Torget Vest.

(NB! Merk tidspunkt – formannskapsmøte frå 16.00, behandling av plansaker frå kl. 17.00)   

Samlefilene blir lagt ut etter kvart som dei blir ferdigstilt.    

Du kan og lese kommunale dokument under fana Lokaldemokrati 

   

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk

Kontaktinformasjon

Sula kommune Sloghaugvegen 13 Postboks 280
6039 Langevåg
Telefon
: 70 19 91 00

Beredskap
: Legevakt: 70193666
(BeredskapTlf02)
: Teknisk vakt: 90050777
Org.nr.
: 964980543
(Kontonr)
: 3910.51.86499.
(Kommunenr)
: 1531
Opningstid
: 08.00 - 15.30
Levert av ACOS AS
Rådmann Leon Aurdal      Ordførar Geir Ove Vegsund      Feil på sida eller andre tilbakemeldingar? Kontakt oss her