Måndag 28.05 vert det gjennomført samøving mellom politi, helse og brannvesen i lokala til gamle Langevåg skule (Breidablikk).

Ein må pårekne noko støy i tidsrommet 17:00-21:00 

Ny samlefil, Fagutvalet kultur og folkehelse, torsdag 24.05 (PDF, 14 MB). (PDF, 14 MB) kl.18.00. Møterom 4.etg. (NB! merk dag)

(Opphavleg samlefil er erstatta med nytt dokument. Denne tilleggsinnkallinga inneheld ei ny sak, i tillegg til sakene opphavleg sendt ut.)   

Samlefil, Fagutvalet for oppvekst (PDF, 17 MB), tysdag 29.05.18 kl. 18.00. Møterom 4.etg. 

Samlefil, Fagutvalet for teknisk område (PDF, 19 MB), onsdag 30.05.18 kl.18.00. Møterom 1.etg. 

Samlefil, Fagutvalet for helse og sosial (PDF, 11 MB), torsdag 31.05.18. Møterom 4.etg.

 

Du kan også lese kommunale dokument under fana Lokaldemokrati.

Ordsky - ledige stillingar ved BUA

Vi treng fleire dyktige medarbeidarar til våre omsorgsboligar i Bu- og aktivitetstenesta.

Sjå Stilling ledig for meir informasjon!


Sula kommunestyre har i møt 3.5.2018, saksnr: 025/18,  med heimel i plan- og bygningslova § 12-12, eigengodkjent detaljregulering for Ringstad, gnr 87 bnr 2 m.fl.

Planen legg til rette for inntil 12 nye bustader.

strandrydding.jpg

Vi er glade for at så mange viser engasjement og ønsker å vere med å rydde i strandsona. 

Før du ryddar er det viktig at du har ein plan om kva de skal gjere med avfallet de har rydda, slik at avfallet blir henta, og at ÅRIM får vite kvar avfallet står. Det er ÅRIM sine renovasjonsbilar som hentar avfallet. Dei hentar avfallet på dagar bilane hentar restavfall i det aktuelle området. Sjå gjerne renovasjonskalender som viser henteruter. ÅRIM har dessverre ikkje bilar til å hente avfall på andre tidspunkt enn renovasjonsrutene.

Du kan no søke om øvingstid i musikkbingen i Mauseidvåg og Langevåg.

Frist: 01.06.2018

Søknadsskjema. 

Fylkesmeisterskal lærlingar

Sula kommune sin lærling, Malin Langø Furnes (heilt til venstre i bildet), har gjort det sterkt i Fylkesmeisterskapen for helsearbeidarfaget. Her konkurrerar dei beste lærlingane i fylket mot kvarandre. Opplæringskontoret melder om hard konkurranse og høg fagleg kompetanse.

​Malin henta heim ein flott 2. plass. Vi er stolte av ho, og gratulerer så mykje!

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
   

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk

Kontaktinformasjon

Sula kommune
Sloghaugvegen 13 Postboks 280
6039 Langevåg
Telefon
: 70 19 91 00

Beredskap
: Legevakt: 116117 (lokalt nummer 70193666)
(BeredskapTlf02)
: Teknisk vakt: 90050777 (ikkje SMS)
Org.nr.
: 964980543
(Kontonr)
: 4212.23.28079
(Kommunenr)
: 1531
Opningstid
: 08.00 - 15.30
Vald og seksuelle overgrep
Levert av ACOS AS
Rådmann Leon Aurdal      Ordførar Jim Arve Røssevoll      Feil på sida eller andre tilbakemeldingar? Kontakt oss her