Norconsult AS har utarbeidd fleire rapportar om mogleg overføringsanlegg og felles avlaupsrenseanlegg med Ålesund, og rapportane er m.a. kommentert i Sulaposten. 

Forprosjekt leidningsanlegg (PDF, 2 MB)
Forprosjekt renseanlegg (PDF, 3 MB)
Oversiktskart 1:15 000 (PDF, 3 MB)
Oversiktskart 1:2500 (PDF, 2 MB)

Rapportane vil danne grunnlag for sak som vert meldt opp til politisk handsaming tidleg i 2018.

Rennande vatn

I år sender vi ut vassmålaravlesing på SMS. Du som har vassmålar vil difor få ei melding der du kan svare med målarstanden. Du vil få ei kvittering med målt forbruk sidan forrige avlesing.

Stengd Furnesveg

 

På grunn av anleggsarbeid vert Furnesvegen einvegskøyrt med køyreretning vestover frå Furneskrysset til Mauseidvåg. Nytt køyremønster er skissert i kart.et under.

Varigheit: Frå og med 13.12. til  og med 20.12.17

Dette betyr at busstoppet i retning Ålesund ikkje vert i bruk i tidsrommet. Vi ber om at alternativ busslomme i Mauseidvåg vert nytta.

 

Årim

  • 23. desember:  08.30 - 12.00
  • 25. desember:  Stengt
  • 26. desember:  Stengt
  • 27. desember:  07.50 - 12.00
  • 28. desember:  07.50 - 12.00
  • 29. desember:  07.50 - 12.00
  • 30. desember:  08.30 - 12.00

Meir informasjon.

sjekkinn_2017.jpg

 ♥ du Sunnmøre? Lengtar du heim til ho mor? Då vil vi gjerne sjå deg på Sjekk inn på

Campus Ålesund 28. desember.

I romjula vil dette vere staden der du som student, utflytta sunnmøring eller arbeidssøkjande har mulighet til å ta ein direkte prat med di drømme bedrift.

Sjekk inn 2017 arrangeras i romjula 28. desember på Campus Ålesund i kantina på Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK) bygget frå klokka 17.00 til 20.00.  Det vert rigga for stands, omvising i nokon av simulatorane og mingling. Og arrangementet er gratis!

Samlefil, Kommunestyret nr.09/17 (PDF, 24 MB), torsdag 14.12.17. Sula-U kl. 15.00.

Som vanleg kan du følgje kommunestyremøtet via kommune-tv.

Du kan også lese kommunale dokument under fana Lokaldemokrati.

Det er/blir ledige omsorgsbustader fleire stader i  Sula kommune, mellom anna i Molværsvegen 17, Hølevegen, Fyllingvegen 63 og på Nausthaugen.

Søknadsfrist: 18.12.2017

Bustaden skal tildelast eldre, funksjonshemma eller andre med behov for tilrettelagt bustad, og det er Inntaksutvalet i Sula som tildeler slike bustader.

Rådmannen sitt forslag til budsjett 2018 - 2021 er klart.
Budsjett 2018 - 2021. Rådmannen sitt forslag (PDF, 6 MB)
Vedlegg til budsjett og økonomiplan 2018 - 20201 (PDF, 8 MB)
Kopi av budsjett 2018 - drift (XLSX, 334 kB)

Budsjettet skal opp til politisk behandling i Formannskapet 28.11 og Kommunestyret 14.12. Etter behandling i Formannskapet blir dokumenta liggande ute på høyring i to veker.

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
   

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk

Kontaktinformasjon

Sula kommune
Sloghaugvegen 13 Postboks 280
6039 Langevåg
Telefon
: 70 19 91 00

Beredskap
: Legevakt: 116117 (lokalt nummer 70193666)
(BeredskapTlf02)
: Teknisk vakt: 90050777 (ikkje SMS)
Org.nr.
: 964980543
(Kontonr)
: 4212.23.28079
(Kommunenr)
: 1531
Opningstid
: 08.00 - 15.30
Levert av ACOS AS
Rådmann Leon Aurdal      Ordførar Jim Arve Røssevoll      Feil på sida eller andre tilbakemeldingar? Kontakt oss her