Delar av Standnesvegen skal rettast opp etter at vegfundamentet har blitt utvaska. Vegen blir heilt stengt for bilar på strekninga sentrum-Lerheimskaia. Omkøyring blir skilta via Fyllingvegen. Parkering og gangveg er ope. Arbeidet startar torsdag 27. april og vil vare 3-4 veker. Vi ber om at alle trafikantar tek omsyn til både kvarandre og arbeidarane i perioden framover og bereknar seg litt betre tid enn vanleg for å rekke båten.

Strekninga avmerka i kart

 

Fylkesmannen kan løyve tilskot til praktisk retta kunnskapsutvikling, utgreiingar og

informasjonstiltak som gjer at vi kan nå måla i programmet. Innafor dei nasjonale rammene

har vi prioritert fylgjande tema for Møre og Romsdal i 2017

 

0 Robust matproduksjon med tanke på endra klima og overvintring

0 Lagring og handtering av husdyrgjødsel og biorest frå biogassanlegg

0 Grøfting og hydroteknikk

0 Klimagassutslepp frâ jordbruket og tiltak for å redusere utslepp av lystgass og metan

0 Energieffektivisering

strandrydding.jpg

Havet er fylt med store mengder plast, metall, trevirke, papir og tekstilar. Det er særleg plasten som er eit alvorleg miljøproblem; både plasten som fiskane trur er mat, og den som dei blir vikla inn i.

Meld inn ryddeaksjonen

Eininga er no lokalisert på tidlegare Molvær skule og ny adresse er Geilneset 29.

​Butikken Kort & Godt har og flytta frå Lerheimvegen og er no samlokalisert med resten av Molvær senter. Dei har og fått nye, utvida opningstider: Måndag og torsdag 12.00 - 14.30

Torsdag 27.04.17 er det offisiell opning av senteret for inviterte gjestar.

Torsdag 11.05.17 klokka 12.00 - 14.00 inviterer senteret til open dag for allesom er interessert, besøkande må bruke inngangen merka Kort & Godt.

Suladagane2017

 "Kultur- og naturopplevingar i møte mellom menneske."

Sula kommune i samarbeid med lag, organisasjonar og næringsliv, inviterer til Suladagane 2017.
Her er noko for alle; familieaktivitetar, løp, kafè, kor- og korpskonsertar, krimkveld, rockekveld, musikkleik, venneturnering, sjakkmeisterskap med m.m.
Fredag 28. april blir det konsert i Kølbua med Kåre Nymark jr. kvartett.
Billettar til konserten får du på https://tikkio.com

Programmet (PDF, 4 MB)blir delt ut til alle husstandar i veke 16.


Korleis er din reiseveg? Kva ønsker du av kollektivtilbodet i kommunen og kommunane rundt? Vi vil høyre di stemme og gjerne sjå deg på Terminalen i Ålesund 27. april.

I neste veke vil dette vere staden der du som ungdom, student, ung vaksen, eller berre aktiv brukar av det kollektive tilbodet i regionen vår, kan vere med på ein kveld med erfaringsdeling og åpen diskusjon. Arrangementet er gratis!

Samlefil, Fagutvalet for oppvekst nr. 3/17 (PDF, 9 MB), tysdag 25.04.17. Måseide skule kl. 18.00*

Samlefil, Fagutvalet for kultur og folkehelse nr 3/17 (PDF, 10 MB), onsdag 26.04.17, Rådhuset 4.etg. kl. 18.00

Samlefil, Fagutvalet for teknisk område nr 3/17 (PDF, 8 MB), onsdag 26.04.17, Rådhuset 1.etg. kl. 18.00

Samlefil, Fagutvalet for helse og sosial nr 3/17 (PDF, 20 MB), torsdag 27.04.17, Molvær senter kl. 18.00*

*Merk møtestad for to av utvala.

Du kan også lese kommunale dokument under fana Lokaldemokrati.

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
   

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk

Kontaktinformasjon

Sula kommune
Sloghaugvegen 13 Postboks 280
6039 Langevåg
Telefon
: 70 19 91 00

Beredskap
: Legevakt: 116117 (lokalt nummer 70193666)
(BeredskapTlf02)
: Teknisk vakt: 90050777 (ikkje SMS)
Org.nr.
: 964980543
(Kontonr)
: 4212.23.28079
(Kommunenr)
: 1531
Opningstid
: 08.00 - 15.30
Oppreisningsordninga for tidlegare barnevernsbarn
Levert av ACOS AS
Rådmann Leon Aurdal      Ordførar Jim Arve Røssevoll      Feil på sida eller andre tilbakemeldingar? Kontakt oss her