Frå 10.august kan du førehandsrøyste på rådhuset i Langevåg, opningstida er 08.00-15.30.

Ta gjerne med valkortet, då sparar du tid. Hugs legitimasjon!

Passar det ikkje å møte i arbeidstida? Siste veka før valdagen 11.september vil servicetorget halde ettermiddagsope for førehandsrøysting!

Det er frå 1.august gjort endring i Opplæringslova:

«Skolene skal ha nulltoleranse mot krenkelser, jf. oppll. § 9 A-3. Eksemplene som nevnes i loven er mobbing, vold, diskriminering og trakassering, men skolene skal ha nulltoleranse også for mindre alvorlige krenkelser. Verken direkte handlinger som for eksempel hatytringer, eller mer indirekte krenkelser, som utestenging, isolering og baksnakking skal tolereres. Hva som er en krenkelse skal tolkes vidt, men ikke slik at alle kritiske utsagn eller uenigheter er krenkelser. Skolens oppgave er også å lære elever å tenke kritisk og å respektere andres meninger og overbevisninger, jf. Prop. 57 L (2016-2017) s. 14.

Prinsippet om nulltoleranse ble tatt inn i opplæringsloven for å understreke hvor viktig det er at skolene har tydelige holdninger på dette området.»

Foreldre kan finne meir om dette her: www.nullmobbing.no

Sula kommune søkjer valmedarbeidarar til gjennomføring av stortingsvalet 11.september. Det er ikkje krav om særskilte forkunnskapar, men du må vere fylt 18 år, serviceinnstilt, nøyaktig og positiv. Det vert halde opplæring for alle valmedarbeidarar.

I Sula skal det vere vallokale i Sulahallen, på Fiskarstrand skule og i Solevågshallen, og så langt det er råd vert dei frivillige plassert i krinsen dei soknar til. Opningstida vil vere frå 10.00-21.00, og alle må pårekne tid til rigging og rydding av lokala, samt oppteljingsarbeid.

Godtgjersle for heil dag (ca.09.00-22.00): 1650kr

Ta kontakt med valsekretær Åge Erstad Remvik dersom du ønskjer å stille eller om du har spørsmål – tlf. 70197832 eller age.erstad.remvik@sula.kommune.no

Sula kommune skal i 2017 ta imot 20 flyktningar etter avtale med Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDi). I den anledning treng vi hjelp frå befolkninga til busettingsarbeidet.

Laurdag er det 6 år sidan hendinga i Regjeringskvartalet og på Utøya. I fjor var det 5-årsmarkering. I år blir det ei uformell nedlegging av blomar frå ordføraren på vegne av Sula kommune klokka 12.00. Støttegruppen vil og  legge ned blomar på morgonen, men tidspunktet for dette er heller ikkje stadfesta.

Region Ålesund.jpg

Region Ålesund har ledig ettårig engasjement som prosjektkoordinator for forprosjektet for klimavennlig areal- og transportplanlegging. Det er mulig at stillingens varighet vil bli forlenget. 

I Ålesundregionen står utslippene fra transportsektoren for en svært stor andel av klimagassutslippene. Samordning av areal‐ og transportplanlegging er helt sentralt for å få ned disse utslippene. Samordning er også sentralt for å få til bærekraftig og attraktiv utvikling.


Tilskot til private kulturbygg
Ordinære kulturmidlar
Tilskot til nærmiljø- og friluftstiltak (ekstra utlysing)

Frist 15. september.

Retningsliner og søknadsskjema til kommunale tilskotsmidlar på kulturområdet.

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
   

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk

Kontaktinformasjon

Sula kommune
Sloghaugvegen 13 Postboks 280
6039 Langevåg
Telefon
: 70 19 91 00

Beredskap
: Legevakt: 116117 (lokalt nummer 70193666)
(BeredskapTlf02)
: Teknisk vakt: 90050777 (ikkje SMS)
Org.nr.
: 964980543
(Kontonr)
: 4212.23.28079
(Kommunenr)
: 1531
Opningstid
: 08.00 - 15.30
Levert av ACOS AS
Rådmann Leon Aurdal      Ordførar Jim Arve Røssevoll      Feil på sida eller andre tilbakemeldingar? Kontakt oss her