Alle lag/organisasjonar som har tilbod for barn og unge, kan søke om tilskot frå aktivitetstilskotet (frikort) enten på vegne av eller saman med foreldre/føresette til barn og unge 6-18 år for å motverke økonomiske og kulturelle hindringar og medverke til inkludering.

Utbetaling skjer direkte til aktuelle lag/organisasjonar, og det skal rapporterast årleg på brukte midlar frå tilskotet. Aktivitetstilskotet kan gje tilskot til deltaking i fritidsaktivitetar, innkjøp av utstyr for utlån og til ulike inkluderingstiltak for barn og unge.

Meir informasjon (PDF, 5 MB)

Søknadsskjema

Samlefil, Fagutvalet for oppvekst nr.6/16. (PDF, 9 MB) Tysdag 30.08.16. Rådhuset, 4.etg kl.18.00

Samlefil, Fagutvalet for teknisk område nr.5/16 (PDF, 3 MB). Onsdag 31.08.16. Rådhuset 1.etg. kl.18.00

Samlefil, Fagutvalet for kultur og folkehelse nr.5/16 (PDF, 4 MB). Onsdag 31.08.16. Rådhuset 4.etg. kl.18.00

Samlefil, Fagutvalet for helse og sosial nr.5/16 (PDF, 5 MB). Torsdag 01.09.16. Mylna Senter. kl.18.00

Du kan også lese kommunale møtedokument under fana Lokaldemokrati.

For hausten 2016 er det muleg å søkje følgjande tilskot:

Nærmiljø- og friluftstiltak, ny ordning i år, frist 1. september

Private kulturbygg, frist 15. september

Ordinære kulturmidlar, frist 15. september

Retningsliner og søknadsskjema til kommunale tilskotsmidlar på kulturområdet.

Det blir ledig 9 omsorgsbustader i sentrum av Langevåg. Bustadane er oppført i eit nybygg på 3 etasjer med heis. I tillegg er der underetasje med garasjeanlegg. Bustadane har ulik storleik og innhald. I kvar etasje er der tre bustader.

To av bustadane er på 78/79 kvm og inneheld stove m/kjøken, to soverom, bad og bod. Den tredje bustaden er på 65 kvm og inneheld stove m/kjøken, eitt soverom, bad og bod. Alle bustadane har eigen veranda med utgang frå stova. I tillegg er der utvendig bod til alle bustadane. 

Samlefil, Det faste utvalet for plansaker 11/16 (PDF, 56 MB), tysdag 23.08.16. Rådhuset 4.etg. kl. 17.00

Samlefil, Formannskapet 10/16 (PDF, 11 MB), tysdag 23.08.16. Rådhuset 4.etg. kl. 17.00

Samlefil, Trafikktryggingsnemda 03/16 (PDF, 14 MB), onsdag 24.08.16. Rådhuset 1.etg. kl. 17.00

Du kan også lese kommunale møtedokument under fana Lokaldemokrati.

Sula kommune vurderer å leige lokale til Sula kyrkjekontor for ein tidsavgrensa periode og ber aktuelle tilbydarar om å ta kontakt. Aktuell leigeperiode er 4 år med opning for forlening eit år av gongen i minimum 2 år. Sula kommune stiller følgjande grunnleggande krav til lokala:

 • Sentral plassering i Langevåg
 • Tilgang til parkering for tilsette og besøkande
 • 8 kontorplassar
 • 1 spiserom
 • 1 møterom
 • 1 kopirom
 • Toalett for tilsette og besøkande
 • Lager og arkivrom
 • Inngang med mottaks/venteromsfunksjon

Tilbydarar kan kontakte Jørn Agersborg på telefon eller epost for nærmare avklaring.

Telefon: 70 19 91 14 / 978 91 484

Epost: jorn.agersborg@sula.kommune.no

Sula kommunestyre valde i møte 22.juni meddommarar til tingretten, domsmenn til lagmannsretten og jordskiftemeddommarar for perioden 01.01.2017 - 21.12.2020. Dei som vart valde mottar i desse dagar melding om vedtaket, der dei også vert bedne om å levere inn personopplysningsskjema.

Digital postkasse


Frå 13.06.16 får du brev digitalt frå Sula kommune. Breva mottar du i Altinn.no, eller i di digitale postkasse (Digipost eller eBoks).

Du mottar brevet 2-3 timar etter at saksbehandlar har sendt det.

Du loggar vanlegvis inn med minID for å lese brevet, men brev unntatt offentlegheit og brev med personsensitivt innhald krev strengare pålogging (BankID, Buypass, Commfides).

Har du ikkje digital postkasse, så får du posten din i Altinn.no

 • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
 • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

 • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
   

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk

Kontaktinformasjon

Sula kommune
Sloghaugvegen 13 Postboks 280
6039 Langevåg
Telefon
: 70 19 91 00

Beredskap
: Legevakt: 116117 (lokalt nummer 70193666)
(BeredskapTlf03)
: Teknisk vakt: 90050777
Org.nr.
: 964980543
(Kontonr)
: 3910.51.86499.
(Kommunenr)
: 1531
Opningstid
: 08.00 - 15.30
Oppreisningsordninga for tidlegare barnevernsbarn
Levert av ACOS AS
Rådmann Leon Aurdal      Ordførar Jim Arve Røssevoll      Feil på sida eller andre tilbakemeldingar? Kontakt oss her