Kommunestyret vedtok i møte 01. oktober 2015 ny trafikktryggingsplan for Sula kommune. Planen erstatter førre plan frå 2001.

Trafikktryggingsplan 2015 - 2020 (PDF, 787 kB)

Samlefil for Kommunestyret 08/15 (PDF, 3 MB), torsdag 22.10.2015, Sula Ungdomsskule, 18.00.

Du kan og lese kommunale dokument under fana Lokaldemokrati

Med heimel i PBL § 12-12 har Sula kommunestyre i møte den 01.10.2015, K-sak 080/15, vedtatt detaljreguleringsplan for Vegsund Slip AS.

Etter PBL § 1-9, kan ein klage på vedtaka innan 3 veker frå kunngjering, jf. Forvaltningslova kap.VI. Vi gjer merksam på at fylkesmannen har oppheva det førre vedtaket i saka, dermed er ikkje tidlegare innkomne klager gjeldande for det nye vedtaket. Krav om erstatning må setjast fram innan 3 år frå denne kunngjering, jf. PBL § 15-3.

Med heimel i PBL § 12-12 har Sula kommunestyre i møte den 01.10.2015, K-sak 079/15, vedtatt detaljreguleringsplan for RV 61 Sulesund fergekai. 

Etter PBL § 1-9, kan ein klage på vedtaka innan 3 veker frå kunngjering, jf. Forvaltningslova kap.VI. Krav om erstatning må setjast fram innan 3år frå denne kunngjering, jf. PBL § 15-3.

Med heimel i PBL § 12-12 har Sula kommunestyre i møte den 01.10.2015, K-sak 078/15, vedtatt detaljreguleringsplan for gnr 99 bnr 219 og 364 Nymarkbakken 2.

Etter PBL § 1-9, kan ein klage på vedtaka innan 3 veker frå kunngjering, jf. Forvaltningslova kap.VI. Krav om erstatning må setjast fram innan 3år frå denne kunngjering, jf. PBL § 15-3.

  • Søknad på statlege spelemidlar:
    Skjema og informasjon finn ein på www.idrettsanlegg.no Avtal møte med kommunen før ferdigstilling av elektronisk søknad.
    Anlegg ein søkjer spelemidlar til skal vere idrettsfunksjonelt førehandsgodkjent.
     
  • Rullering av handlingsprogrammet for nærmiljøanlegg og ordinære anlegg:
    Alle tiltak/prosjekt ein søkjer spelemidlar til (med unntak av nærmiljøanlegg med kostnadsramme mindre enn 600 000 kr.) må vere med i handlingsprogrammet (PDF, 47 kB) i Kommunedelplan for idrett- og fysisk aktivitet . (PDF, 2 MB) Tiltak skal meldast skrifteleg.

Frist 15. oktober

Influensavaksine

Stad: Langevåg Helsestasjon
Dag: Fredag 16.10.15
Tid: 09.00 - 14.30

NB! Det er berre sett av ein dag til influensavaksinering. Dersom denne dagen ikkje passar kan ein ta kontakt med det legekontoret der ein har fastlege for å få vaksine.

Sulakonferansen 2015


 "Eit livslangt engasjement i frivilligheita"

Torsdag 29. oktober, kl. 18.00 – 20.30 på Friheim Kulturhus, skipast det til konferanse om og for frivilligheita!
Det blir utdeling av Eldsjelprisen v/Sparebanken Møre.

Påmelding innan 23. oktober til: ingunn.krosby@sula.kommune.no

Sjå program her (PDF, 4 MB).

   

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk

Kontaktinformasjon

Sula kommune Sloghaugvegen 13 Postboks 280
6039 Langevåg
Telefon
: 70 19 91 00

Beredskap
: Legevakt: 116117 (lokalt nummer 70193666)
(BeredskapTlf03)
: Teknisk vakt: 90050777
Org.nr.
: 964980543
(Kontonr)
: 3910.51.86499.
(Kommunenr)
: 1531
Opningstid
: 08.00 - 15.30
Levert av ACOS AS
Rådmann Leon Aurdal      Ordførar Geir Ove Vegsund      Feil på sida eller andre tilbakemeldingar? Kontakt oss her