Sula kommunestyre har i møt 3.5.2018, saksnr: 025/18,  med heimel i plan- og bygningslova § 12-12, eigengodkjent detaljregulering for Ringstad, gnr 87 bnr 2 m.fl.

Planen legg til rette for inntil 12 nye bustader.

GBNR 78-6.jpg

Jf. plan- og bygningslova, §12-8 gjøres det kjent at det er startet opp privat planarbeid for gbnr. 78/6 med flere i Sula kommune.

I kommuneplanen sin arealdel 2015 - 2025 er området i avsatt til framtidig boligbebyggelse, med unntak av gbnr. 78/14. For nevnte gbnr. har en i planutvalget i saksnr. 050/18 godkjent endring til boligformål.

Det faste utvalet for plansaker vedtok på møte 6.2.2018 i sak 012/18, med heimel i plan- og bygningslova § 12-10, å legge forsalg til detaljreguelring for gnr 99 bnr 24 m.fl. Villemhaugen, ut til 1. gongs offentleg ettersyn. 

Planområdet ligg inne i etablert bustadområde ved Langevåg sentrum, nord for Kiwibutikken og har grense i nord mot Hølevegen. Formålet med planarbeidet er å leggje til rette for bustadbygging i tråd med kommuneplanen.

Open anbodskonkurranse for utarbeiding av utviklingsplan og områdeplan for Langevåg sentrum er lagt ut på DOFFIN. Tilbodsfrist er 09.06.2017 

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
   

Skriftstørrelse

a - a - a

Søk

Kontaktinformasjon

Sula kommune
Sloghaugvegen 13 Postboks 280
6039 Langevåg
Telefon
: 70 19 91 00

Beredskap
: Legevakt: 116117 (lokalt nummer 70193666)
(BeredskapTlf02)
: Teknisk vakt: 90050777 (ikkje SMS)
Org.nr.
: 964980543
(Kontonr)
: 4212.23.28079
(Kommunenr)
: 1531
Opningstid
: 08.00 - 15.30
Levert av ACOS AS
Rådmann Leon Aurdal      Ordførar Jim Arve Røssevoll      Feil på sida eller andre tilbakemeldingar? Kontakt oss her