Detaljregulering av gnr 76 bnr 115 m.fl. - 2. gongs offentleg ettersyn

 Planutvalet vedtok på møte den 06.06.2017 i sak 054/17, med heimel i § 12-10 i Plan- og bygningslova å leggje forslag til detaljregulering av gnr 76 bnr 115 m.fl. ut til 2. gongs offentleg ettersyn.

Planområdet ligg på sørsida av Valebukta på Fiskarstranda. Føremålet med planarbeidet er å regulere området til bustadføremål, frittliggjande og konsentrert samt naustføremål.

Plankart og saksdokument er lagt ut til offentleg ettersyn i tidsrommet 22.06. – 17.08.2017 på Sula rådhus.

Merknader til planen skal vere skriftleg og skal sendast: Sula kommune, Postboks 280, 6039 Langevåg, innan 17.08.2017.

Saksframlegg (PDF, 664 kB)
Kart (PDF, 415 kB)
Beskriving (PDF, 18 MB)
Føresegner (PDF, 4 MB)
Illustrasjonsplan (PDF, 615 kB)
Profil a-b-c (PDF, 179 kB)
Profil naboar (PDF, 87 kB)
Kvartalsleikeplass (PDF, 69 kB)
Vurdering av risiko og sårbarheit (PDF, 4 MB)
Utgreiing støy (PDF, 3 MB)
Utgreiing støy 2 (PDF, 664 kB)
Profil veg (PDF, 254 kB)
Plangrense og vegtrase (PDF, 414 kB)

Publisert av Kathrin Reidun Vågnes. Sist endra 28.06.2017
  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
   

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk

Kontaktinformasjon

Sula kommune
Sloghaugvegen 13 Postboks 280
6039 Langevåg
Telefon
: 70 19 91 00

Beredskap
: Legevakt: 116117 (lokalt nummer 70193666)
(BeredskapTlf02)
: Teknisk vakt: 90050777 (ikkje SMS)
Org.nr.
: 964980543
(Kontonr)
: 4212.23.28079
(Kommunenr)
: 1531
Opningstid
: 08.00 - 15.30
Levert av ACOS AS
Rådmann Leon Aurdal      Ordførar Jim Arve Røssevoll      Feil på sida eller andre tilbakemeldingar? Kontakt oss her