Suladagane 2018 forside

 "Kultur- og naturopplevingar i møte mellom menneske."

Sula kommune inviterer i samarbeid med lag, organisasjonar og næringsliv til Suladagane  21. - 29. april.
Ta ein titt på vedlagte program og arrangementet som ligg på Facebook
Fredag 27. april blir det konsert i Kølbua med Roaldsnes/Knudsen/Storsten/Dale-kvartett.
Duke Ellington og Billy Strayhorn tribute. Billettar til konserten får du på tikkio.com

Program kjem i postkassa di i løpet av veke 16.


No skal alle små vassforsyningssystem registrerast

Innan 1. juli 2018 skal alle vassforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet. Dette gjeld også dei som er små, for eksempel ein brønn som forsyner to hus med drikkevatn. Meir informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finn du på mattilsynet.no.

Orientering til Sula kommunestyre 22. mars om utgreiing av alternativ plassering av felles kloakkrenseanlegg.

Administrasjonen orienterte Sula kommunestyre i møte 22. mars om ny resipientvurdering av Storfjorden/Sulafjorden, historikk om tidlegare utgreiingar, utfordringar knytt til bygging av renseanlegg på ytre delar av Sula og moglege konsekvensar av å «nullstille» prosessen med realisering av rensing av kommunalt avlaup omfatta av kapittel 14 forurensingsforskrifta.

Orienteringa er i filformatet PowerPoint med storleik på 31 MB. (PPTX, 32 MB)

På grunn av stor anleggstrafikk i Dalvegen oppfordrar vi skuleelevar og andre, å bruke vegen Skjervane, i tidsrommet 28. mars til ca 28. april.

Det er no redusert fartsgrense på riksvegen, samt lysvarsling ved fotgjengarfeltet vest for krysset Skjervane - Fiskarstrandvegen.

Det blir sendt ut nytt varsel når Dalvegen kan takast i bruk igjen.

Ved spørsmål, ta kontakt med Servicekontoret på tlf. 70199100.

Skatepark

Sula kommune har starta revisjon av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Arbeidet skal vere sluttført  med vedtak i kommunestyret i mars 2019.

I planprogrammet er det fastsett brei medverknad i planprosessen, - lag og oragnisasjonar, råd og utval, kommunale einingar og andre interesserte er særleg inviterte til
workshop 17. april kl. 18.00 i Langevåg IL sitt klubbhus.

 

Det er no på tide å søke om treningstider i hallar og gymsalar for sesongen 2018 - 2019 .

Søknadsfrist er 1.mai.

Søknadsskjema

Under finn du presentasjonar frå innleiarane på det opne informasjonsmøtet om felles avløpsrenseanlegg for Ålesund og Sula. Møtet vart halde på Sula Ungdomsskule 05.03.18.

Fylkesmannen (PDF, 3 MB)
Molvær Resipientanalyse (PDF, 2 MB)
Norconsult (PDF, 3 MB)
Purenviro (PDF, 2 MB)

Gikk du glipp av møtet? Då kan du sjå det i opptak på kommune-tv .

Frå 1.januar har kommunane tatt over ansvaret for borgarleg vigsel i Noreg. Alle kommunar pliktar å ha eit tilbod om vigsel, men utforminga av tilbodet vil kunne variere noko frå kommune til kommune.

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
   

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk

Kontaktinformasjon

Sula kommune
Sloghaugvegen 13 Postboks 280
6039 Langevåg
Telefon
: 70 19 91 00

Beredskap
: Legevakt: 116117 (lokalt nummer 70193666)
(BeredskapTlf02)
: Teknisk vakt: 90050777 (ikkje SMS)
Org.nr.
: 964980543
(Kontonr)
: 4212.23.28079
(Kommunenr)
: 1531
Opningstid
: 08.00 - 15.30
Vald og seksuelle overgrep
Levert av ACOS AS
Rådmann Leon Aurdal      Ordførar Jim Arve Røssevoll      Feil på sida eller andre tilbakemeldingar? Kontakt oss her