barnehage

I Sula kommune har vi 4 kommunale og 5 private barnehagar. Vi har felles søknad og opptak ved barnehagane.

For søknad om plass frå 1. august 2017 må det søkast før 01.03.2018. Søknadar om barnehageplass som kjem inn etter dette, blir behandla ved supplerande opptak.

Fleire opplsyningar om barnehagane får du ved å gå inn på Oppvekstportalen

Ved servicekontoret i kommunen, tlf. 70 19 91 00, kan du få hjelp med utfylling av søknaden.

Pendlaren - Sjekkinn 2017

Sol Slinning er kjerringa mot straumen. Mange reiser fra Sandøy til Ålesund, men ho er den einaste som pendlar med hurtigbåten frå Ålesund til Sandøy.

Les meir om pendlartilværet til Sol

Norconsult AS har utarbeidd fleire rapportar om mogleg overføringsanlegg og felles avlaupsrenseanlegg med Ålesund, og rapportane er m.a. kommentert i Sulaposten. 

Forprosjekt leidningsanlegg (PDF, 2 MB)
Forprosjekt renseanlegg (PDF, 3 MB)
Oversiktskart 1:15 000 (PDF, 3 MB)
Oversiktskart 1:2500 (PDF, 2 MB)

Rapportane vil danne grunnlag for sak som vert meldt opp til politisk handsaming tidleg i 2018.

Rennande vatn

I år sender vi ut vassmålaravlesing på SMS. Du som har vassmålar vil difor få ei melding der du kan svare med målarstanden. Du vil få ei kvittering med målt forbruk sidan forrige avlesing. Dei som ikkje har mobilnummer vil få avlesingskort tilsendt i posten.

 

Josefa

Josefa er 16 år, har oppnådd fleire gode plasseringar i NM og VM, og er på landslaget i hip hop i 2017.
Ho er medlem av Sula Danseklubb og underviser også barn i denne dansestilen.

Stipendet er meint til vidare utdanning og perfeksjonering, og Josefa vil bruke stipendet til å utvikle seg som hip hop-dansar.
Vi gratulerer Josefa med stipendet!

 

Offentlege instansar, private aktørar og frivillige organisasjonar kan søkje om midlar. Ordninga er eit verkemiddel for å betre mulegheitene for at fleire barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer som ferie-, kultur- og fritidsarenaer, uavhengig av foreldra si inntekt og sosiale situasjon.
Det er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet «Bufdir» som står bak ordninga.

vigsel.jpg

Om de ønsker borgarleg bryllaup i 2018 kan de gifte dykk på rådhuset. Frå og med 1. januar er det kommunene som tek over borgarleg vigselsmynde. Om de ønsker dette må de ta kontakt med heimkommunen, eller kommunen de vil at vigselen skal finne stad. 

Kommunestyret i Sula vil i løpet av hausten 2017 vedta kvar og på kva vekedagar kommunen skal tilby vigsler.

I medhald av plan- og bygningslovens §§ 11 - 12 blir det varsla  oppstart av arbeidet med revisjon av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2019 - 2023.

Vidare blir det i medhald av same lov §§ 11 - 13 lagt ut forslag til planprogram for revisjon av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2019 - 2023.

Formålet med planprogrammet er å gjere greie for planarbeidet, planprosessen med fristar og deltakarar, opplegg for medverknad, samt kva for alternativ som vil bli vurdert, og behov for utredningar.

Sjå forslag til planprogram her. (PDF, 499 kB)

Merknadar til planprogram skal sendast Sula kommune PB 280, 6039 Langevåg eller  post@sula.kommune.no  innan 14. desember 2017.

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
   

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk

Kontaktinformasjon

Sula kommune
Sloghaugvegen 13 Postboks 280
6039 Langevåg
Telefon
: 70 19 91 00

Beredskap
: Legevakt: 116117 (lokalt nummer 70193666)
(BeredskapTlf02)
: Teknisk vakt: 90050777 (ikkje SMS)
Org.nr.
: 964980543
(Kontonr)
: 4212.23.28079
(Kommunenr)
: 1531
Opningstid
: 08.00 - 15.30
Levert av ACOS AS
Rådmann Leon Aurdal      Ordførar Jim Arve Røssevoll      Feil på sida eller andre tilbakemeldingar? Kontakt oss her